Energia Reactiva

L'energia reactiva és l'energia necessària per el funcionament de determinats aparells, com els motors i els transformadors.

 

Transita a través de la xarxa i provoca un augment en la demanda de corrent elèctric. Provoca efectes adversos com la pèrdua de potència útil a les instal·lacions, un menor rendiment en els aparells elèctrics connectats i, fins i tot, caigudes de tensió i pertorbacions a la xarxa elèctrica. Aquesta energia s'ha d'eliminar.

 

Les Bateries de Condensadors regulen i així es compensa l'energia reactiva dels elements amb components bobinats, com són els motors i els transformadors. S'eviten les penalitzacions en les factures, es facilita l'estabilització i la qualitat del subministrament i s'optimitzen les dimensions i el rendiment de les instal·lacions elèctriques. D'aquesta manera s'anul·la l'energia inutil demandada de la xarxa d'alimentació i, per tan, millora també e factor de potència.

 

Les Bateries de Condensadors proporcionen un estalvi directa en la factura elèctrica. Això permet una ràpida amortització de la inversió - vida útil molt llarga i gairebé no necessiten manteniment.

 

Armaris metàl·lics especialment dissenyats per a facilitar el montatge. Condensadors de 1 ª qualitat amb sistema de seguretat contra sobrepressió interna i Certificació UL. Proteccions de 1 ª qualitat (fusibles, interr. automàtics, seccionadors, etc.). Excel·lent regulador de potència reactiva multifuncional, totalment programat. Cables lliures d'halògens.

CONTACTE

Riba Grup

ribagrup@ribagrup.com

 

C / Agnès Armengol, 40

08208 Sabadell

C / Costa Verda, 27 2n 3a

17210 - Calella de Palafrugell

 

Comercial: 676825849

antoni.riba@ribagrup.com

Administració: 639337744

sonia.sanchez@ribagrup.com

o amb formulari de contacte.

 

 

 

 

 

ENVIÏN FACTURA PER ESTUDI


Llamar

E-mail